Võnnu kodu

Hooldekodusse elama asumisel on vajalik esitada järgmised dokumendid:

  • isiku või tema seadusliku esindaja sooviavaldus hooldekodusse elama asumise kohta,
  • isikut tõendav dokument (ID kaart või pass),
  • arstitõend isiku tervisliku seisundi kohta,
  • vajadusel isiku elukohajärgse valla- või linnavalitsuse garantiikiri isiku paigutamiseks hooldekodusse.

Hoolekandeteenuste paketi hind  SA Hooldekodu Härmalõng Võnnu kodu hooldusteenuse maksumuseks 670 eurot kuus.

 

Hooldusteenuse arvele lisaks tuleb teenuse saajal tasuda retseptiravimite, arsti visiiditasude ja haiglas viibitud päevade voodikohatasu eest.

Järjekorda lisamiseks saate avalduse esitada SIIN

SA Hooldekodu Härmalõng © 2017