Võnnu kodu

Hooldekodus Härmalõng osutatav hoolekandeteenuste pakett koosneb järgmistest teenuse liikidest:

Hooldusteenus
Eesmärk: igapäevase füüsilise toimetuleku tagamine ja esmavajaduste rahuldamine

Teenus sisaldab järgmisi tegevusi: igapäevase hügieeni tagamine, toitlustamine, ravimite manustamine jms.

Päevategevus
Eesmärk: päevaharmoonia saavutamine.

Teenus sisaldab järgmisi tegevusi: võimlemine ja ravitee joomise hommikud, ajalehtede, ajakirjade, raamatute ettelugemine, muusika saatel liikumine, käelised mängud ja tegevused, jalutuskäigud, teatri, kontsertite külastused, sünnipäevade tähistamised, väljasõidud, jumalateenistused jms.

Eluasemeteenus
Eesmärk: turvalise ja meeldiva elukeskkonna tagamine.

Teenus sisaldab järgmisi tegevusi: hooldekodusisese miljöö kujundamine, puhtuse ja soojuse tagamine eluruumides, elektriga varustatus, prügivedu, remonttööd, hooldekodu ümbruse korrashoid jms.

Toitlustamisteenus

Eesmärk: mitmekülgse ja  tervisliku toitlustamine pakkumine 4 korda päevas. Lisaks pakutakse päevategevuse käigus küpsist ja  ravimtaimedest valmistatud teed.
 

Tutvu nädala menüüga

SA Hooldekodu Härmalõng © 2017